O spoločnosti Winners Poistenie člen skupiny Winners Group a.s.

Spoločnosť Winners Poistenie sa ako dcérska spoločnosť Winners Group špecializuje na produkty a jedinečné riešenia v neživotnom poistení.

Cieľ:

Naším cieľom je byť vedúcou a prosperujúcou firmou na trhu poskytovania finančných služieb v oblasti neživotného poistenia.

Účel:

Účelom je poskytovať klientom pomoc v ťažkých životných situáciách, aby nikdy nepochybovali o vysokej hodnote našich služieb.

Čo robíme: